fbpx

Политика за поверителност

AgilePool is committed to protecting your personal information. This privacy policy aims to help you to understand what information we may collect about you and how we use it. Please carefully review this Privacy Policy.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ на „АДЖАИЛ ПУУЛ“ ООД

I. За нас. Данни за контакт.
„АДЖАИЛ ПУУЛ“ ООД (по-долу „Дружеството“), ЕИК: 204004699, седалище в град София, тел. номер: +359 898 987 195, +359 883 412 071, имейл: [email protected].

Данни за контакт по въпроси, свързани с обработването на лични данни –

имейл: [email protected].

II. Вашите лични данни и нашият ангажимент към Вас
Дружеството ни спазва всички приложими закони, включително законодателството за защита на личните данни.

Защитата на личните данни е тема с нарастващо значение, още повече в дигитален контекст. Ние високо ценим и разбираме този факт.

Целта на този документ е да Ви разясни по ясен начин подробностите около събирането, съхраняването на лични данни, защо обработваме данните, дали и с кого ги споделяме, така че Вие да се чувствате комфортно, когато ползвате нашите услуги, както и да сте сигурни, че Вашата поверителност е в добри ръце, а информацията за Вас се съхранява и обработва от наша страна при максимална грижа и внимание.

III. Какви лични данни събираме от Вас, на какво основание и защо?
За какво използваме данните?
А) Данни, необходими за сключване на договор с нас и ползване на нашите услуги от Ваша страна

За да бъдете участник в наше обучение, курс, семинар, уебинар или др. подобно събитие (вкл. безплатно обучение/семинар/уебинар), събираме Ваши лични данни като: име, фамилия, имейл, в някои случаи – телефонен номер, друга информация за Вас, предоставена доброволно от Вас и по Ваше усмотрение (например, при попълване на полето за съобщение в регистрационната форма за нашите събития). Ако не ни предоставите изброените данни, няма да бъде възможно да се регистрирате за наше събитие и съответно да ползвате нашите услуги. При плащане за участието Ви в наш платен курс/уебинар, събираме и информация за Вашата банкова сметка и в коя банка е открита тя.

Посочените данни събираме и обработваме на основание и за целите на сключване на договор и неговото изпълнение (вкл., за да Ви идентифицираме), както и на основание легитимен интерес (за целите на осъществяване на контакт с Вас във връзка с изпълнението на договора).

Вашите имена използваме също така, за да можем да Ви изготвим и предоставим сертификат/удостоверение за преминатото при нас обучение/курс.

Б) Данни, попълнени от Вас, в контактната форма на сайта ни

При използване на контактната форма на нашия сайт https://www.agilepool.com/ от Ваша страна, обработваме Ваши лични данни, като: име, (име, фамилия), имейл, друга информация за Вас, предоставена доброволно от Вас и по Ваше усмотрение при попълване на полето за съобщение в контактната форма. Ако не ни предоставите изброените данни, няма да бъде възможно да се регистрирате за наше събитие и съответно да ползвате нашите услуги. Посочените данни събираме и обработваме на основание легитимен интерес, на преддоговорно основание, за да можем да осъществим контакт с Вас във връзка с Вашето запитване и да отговорим на питането Ви.

В) Данни за директен маркетинг

Ще Ви изпращаме имейли с цел директен маркетинг само ако сте ни дали изричното си съгласие за това.

Ако Вие вече сте в ролята на наш клиент, в рамките на нашия легитимен интерес, е възможно да се свържем с Вас по имейл, за да Ви изпратим информация за наши нови събития, курсове, обучения, уебинари, семинари (в конкретния случай, легитимният ни интерес е свързан с нашето право и усилия за развитие на услугите ни).

Ако не желаете получаването на писма (имейли) като гореописаните, по всяко време можете да се откажете от/да възразите срещу получаването им, като ни изпратите кратък имейл, следвайки инструкциите в долната част на всяко писмо, което получавате от нас.

Г) Видео- и/или фотоизображения

Извършваме видеозапис на нашите безплатни уебинари/семинари (информираме Ви за това още при обявяване на събитието) и после ги публикуваме в нашата Facebook-страница и/или група и в YouTube-канала ни, за което Ви предупреждаваме и в началото на провеждане на уебинара. Видеозаписа и неговото публикуване правим, за да разпространим нашите добри идеи, знание и опит и те да станат достъпни за по-широк кръг хора. Ако смятате, че гореописаното би нарушило поверителността Ви по неприятен за Вас начин, молим да не участвате в тези събития.

Извършваме видеозапис и на нашите платени уебинари/семинари, които записи после споделяме само с участниците в съответното събитие с цел да имат достъп до тях, когато пожелаят.

По време на нашите семинари правим фотоизображения (снимки), които понякога публикуваме на нашата Facebook-страница и/или група и на сайта ни, с цел даване на гласност за проведеното събитие и как е протекло то. Ако смятате, че гореописаното би нарушило поверителността Ви по неприятен за Вас начин, молим да ни уведомите за това (вкл. преди началото на събитието) и ние ще се съобразим с Вашето желание.

Д) „Бисквитки“

Сайтът ни https://www.agilepool.com/ събира „бисквитки“ – „бисквитките“ са информация, съхранена във Вашия браузър. Те се използват за запазване на настройки и идентификатори, необходими за предоставяни в сайта ни услуги, като сайтът може да не функционира нормално и надеждно без тях (или част от тях). С нашата Политика за „бисквитки“ можете да се запознаете тук.

„Бисквитки от трети страни” – Facebook, YouTube и др. могат да прилагат „бисквитки“ за споделяне на съдържание в социалните мрежи или за изготвянето на статистика относно достъпа. Наличието, броят и статутът на такива „бисквитки“ могат да зависят от Вашето използване на тези платформи преди или по време на посещението ви на сайта ни. Приканваме Ви да се запознаете с политиката на управление на тези „бисквитки“ от социалните мрежи на съответните им сайтове.

IV. Социални мрежи и канали, които използваме
Дружеството ни използва следните социални мрежи и медии и канали за споделяне в Интернет с оглед възможността да стигне до по-голям кръг от хора, споделящи нашите възгледи и убеждения или нуждаещи се от нашите опит и знания (по-долу има линкове, на които можете да се запознаете с политиките за поверителност на тези мрежи/платформи/канали и как те обработват личните Ви данни):

– Facebook – когато ползвате своя профил във Facebook, за да се включите във Facebook-групата ни или за да участвате/публикувате на нашата Facebook-страница, ние обработваме Вашите лични данни, които Вие сте направили достъпни на профила си, чрез съответните настройки в социалната мрежа. При участието Ви във Facebook-групата ни използваме тези данни, с цел да Ви идентифицираме с оглед на одобрението на заявката Ви за присъединяване към групата, евентуално и за осъществяване на контакт с Вас. С Политиката за данни на Facebook можете да се запознаете тук: https://www.facebook.com/policy.php.

– Instagram – Дружеството ни разполага с акаунт и Instagram. Политиката за данни на Instagram можете да се запознаете тук: https://help.instagram.com/519522125107875.

– LinkedIn – Дружеството ни разполага с акаунт в LinkedIn. С Политиката за поверителност на LinkedIn можете да се запознаете тук: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other.

– YouTube – чрез канала ни в YouTube можем да споделяме видеозаписи на наши изминали събития. Тук можете да се запознаете с Политиката за поверителност на YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

V. С кого споделяме Вашите данни?
Вашите данни се споделят с външни лица, само в следните случаи:

ако закон (нормативен акт) изисква това
или

ако тези лица са наши доставчици, например лицата, които ни предоставят услуги във връзка със счетоводното обслужване на Дружеството. Тези доставчици са внимателно подбрани от нас и изискваме от тях да приложат същата защита към данните, каквато прилагаме ние. Тези лица нямат право да споделят Вашите данни с други трети лица.
Дружеството не съхранява лични данни извън Европейския съюз и не извършва трансфер на данни извън Европейския съюз. Ако се наложи във връзка с дейността си Дружеството да извърши трансфер на данни извън Европейския съюз, то се задължава предаването на лични данни, които се обработват или са предназначени за обработване след предаването на трета държава или на международна организация, да се осъществява само при условие, че са спазени разпоредбите на Регламента, включително във връзка с последващи предавания на лични данни от третата държава или от международната организация на друга трета държава или на друга международна организация, за да се осигури необходимото ниво на защита на физическите лица по Регламента и те да не бъдат изложени на риск.


VI. Какви мерки за защита прилагаме?
Събираме, обработваме и съхраняваме Вашите лични данни при спазване на всички законови изисквания, като прилагаме подходящи технически и организационни мерки за сигурност.

Когато ползвате сайта ни https://www.agilepool.com/, Ви осигуряваме високо ниво на защита чрез криптиране на връзката между тях и Вашия браузър и подновяваме своевременно инсталирания от нас SSL сертификат. Предаваната през такава връзка информация е защитена от неоторизиран достъп и прихващане.

VII. Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?
Съхраняваме личните Ви данни за срока, необходим за изпълнението на договора или целите, за които данните са събрани, освен ако по закон или за защита на легитимните ни интереси или Вашите права, не е необходим по-дълъг срок за съхранение.

При определяне на сроковете и критериите за съхранение на личните Ви данни се съобразяваме и с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество, както и с нормалното развитие на партньорските ни отношения.

Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за целите, за които са събрани, и са изтекли сроковете за тяхното съхранение, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

VIII. Какви са правата Ви във връзка с Вашите лични данни?
Можете да поискате от нас да Ви предоставим достъп до обработваните от нас Ваши лични данни, да ги коригираме или допълним, да ограничим обработването им, да ги получите в машинно-четим формат, да възразите срещу обработването им, да оттеглите съгласието си за обработване, когато данните Ви са събрани на това основание, както и да изтрием всички данни за Вас.

Част от Вашите права зависят от конкретната причина за обработване на личните Ви данни. Ние ще Ви съдействаме при упражняването им, ще разгледаме исканията Ви в законоустановения срок и ще ги уважим, когато са допустими и са налице основанията за това.

В редките случаи, в които не можем да удовлетворим исканията Ви в рамките на 1 (един) месец, може да се наложи да удължим този срок, но с не повече от допустимия и максимално разрешен срок по закон, като ще Ви посочим причините за това.

Можете да реализирате правата си, като отправите искане до нас чрез посочения по-горе имейл за връзка по въпроси, свързани с обработването на лични данни.

За да защитим правата Ви и правата на други наши партньори, клиенти, преди да Ви предоставим достъп до определени данни или да извършим друго действие по Ваше искане, трябва да се уверим в самоличността на подателя на искането. Затова може да Ви помолим да ни предоставите допълнителна информация за Вас, да изпратите искането си, подписано с електронен подпис, или да предприемем други разумни мерки, в зависимост от характера на искането, данните и контекста на тяхното обработване.

Ако смятате, че Вашите права са нарушени, можете да се свържете с нас (чрез посочения по-горе имейл за връзка по въпроси, свързани с обработването на лични данни), за да проверим въпроса и да предприемем съответните действия във връзка с това.

Също така имате право и да се обърнете и към Комисия за защита на личните данни (като надзорен орган) и да подадете жалба до Комисията. Повече информация за надзорния орган можете да намерите тук: https://www.cpdp.bg/.

IX. Актуализация
При промени в политиките, процедурите и методите за събиране и обработване на лични данни от нас и в мерките, които прилагаме за тяхната защита, ще Ви информираме своевременно, като ревизираме и актуализираме настоящото уведомление за поверителност.

Дата на последна актуализация на документа: 17.11.2020 г.

PRIVACY NOTICE of AGILE POOL OOD

I. About us. Contact data.
AGILE POOL OOD (hereinafter the Company), UIC: 204004699, registered office in the city of Sofia, tel. Number: +359 898 987 195, +359 883 412 071, e-mail: [email protected].

Contact details on issues related to the processing of personal data –

email: [email protected].

II. Your personal data and our commitment to you
Our company complies with all applicable laws, including personal data protection legislation.

The protection of personal data is an issue of growing importance, especially in a digital context. We highly appreciate and understand this fact.

The purpose of this document is to clearly explain to you the details of the collection, storage of personal data, why we process the data, whether and with whom we share it, so that you feel comfortable when using our services, and to be sure that your privacy is in good hands and the information about you is stored and processed by us with maximum care and attention.

III. What personal data do we collect from you, on what grounds, and why?
What do we use the data for?
A) Data necessary for concluding a contract with us and using our services on your part

To be a participant in our training, course, seminar, webinar, or more. such an event (incl. free training/seminar/webinar), we collect your personal data such as name, surname, email, in some cases – phone number, other information about you provided voluntarily by you and at your discretion (for example, when filling out in the message box in the registration form for our events). If you do not provide us with the listed data, it will not be possible to register for our event and use our services accordingly. When paying for your participation in our paid course/webinar, we also collect information about your bank account and in which bank it is opened.

We collect and process the specified data on the basis and for the purposes of concluding a contract and its implementation (including to identify you), as well as on the basis of legitimate interest (for the purposes of contacting you in connection with the implementation of the contract).

We also use your names so that we can prepare and provide you with a certificate for our training/course.

B) Data filled in by you in the contact form on our site

When you use the contact form on our website https://www.agilepool.com/, we process your personal data, such as name, (name, surname), email, other information about you, provided voluntarily by you and by Your discretion when filling in the message field in the contact form. If you do not provide us with the listed data, it will not be possible to register for our event and use our services accordingly. We collect and process the specified data on the basis of legitimate interest, on a pre-contractual basis, so that we can contact you in connection with your inquiry and answer your question.

C) Direct marketing data

We will only send you emails for direct marketing purposes if you have given us your explicit consent.

If you are already in the role of our client, within our legitimate interest, we may contact you by email to send you information about our new events, courses, training, webinars, seminars (in this case, the legitimate interest is related to our right and efforts to develop our services).

If you do not wish to receive letters (emails) such as those described above, you may at any time opt-out/object to receiving them by sending us a short email following the instructions at the bottom of each letter you receive from us.

D) Video and/or photo images

We make a video of our free webinars/seminars (we inform you about this when announcing the event) and then publish them on our Facebook page and/or group and in our YouTube channel, for which we warn you at the beginning of the webinar. We make the video and its publication in order to spread our good ideas, knowledge, and experience and make them accessible to a wider circle of people. If you believe that the above would violate your privacy in a way that is inconvenient for you, please do not participate in these events.

We also make videos of our paid webinars/seminars, which we then share only with the participants in the respective event in order to have access to them whenever they want.

During our seminars, we take photo images (photos), which we sometimes publish on our Facebook page and/or group and on our website, in order to make the event public and how it went. If you believe that the above would violate your privacy in a way that is unpleasant for you, please let us know (including before the event) and we will comply with your wishes.

E) Cookies

Our website https://www.agilepool.com/ collects cookies – “cookies” are information stored in your browser. They are used to preserve and settings and identifiers necessary for the services provided on our site, as the site may not function normally and reliably without them (or part of them). You can read our Cookie Policy here.

“Cookies from third parties” – Facebook, YouTube, and others. may use cookies to share content on social networks or to compile access statistics. The availability, number, and status of such cookies may depend on your use of these platforms before or during your visit to our site. We invite you to familiarize yourself with the policy of managing these cookies from the social networks of their respective sites.

IV. Social networks and channels we use
Our company uses the following social networks and media and sharing channels on the Internet in order to reach a larger circle of people who share our views and beliefs or need our experience and knowledge (below are links to which you can familiarize yourself with the privacy policies of these networks/platforms/channels and how they process your personal data):

– Facebook – when you use your Facebook account to join our Facebook group or to participate / post on our Facebook page, we process your personal data that you have made available to your account through the appropriate settings in the social network. When you participate in our Facebook group, we use this data in order to identify you in order to approve your application to join the group, and possibly to contact you. You can read the Facebook Data Policy here: https://www.facebook.com/policy.php.

– Instagram – Our company has an account and Instagram. You can read the Instagram data policy here: https://help.instagram.com/519522125107875.

– LinkedIn – Our company has a LinkedIn account. You can read the LinkedIn Privacy Policy here: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other.

– YouTube – through our YouTube channel we can share videos of our past events. You can read YouTube’s Privacy Policy here: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

V. With whom do we share your data?
Your data is shared with outsiders only in the following cases:

if a law (normative act) requires it
or

if these persons are our suppliers, for example, the persons who provide us with services in connection with the accounting services of the Company. These providers are carefully selected by us and require them to apply the same data protection to us as we apply. These persons are not allowed to share your data with other third parties.
The company does not store personal data outside the European Union and does not transfer data outside the European Union. If in connection with its activities, the Company has to transfer data outside the European Union, it undertakes the transfer of personal data that are processed or intended for processing after the transfer to a third country or international organization, to be carried out only on the condition that the provisions of the Regulation have been complied with, including in relation to subsequent transfers of personal data from the third country or by an international organization to another third country or to another international organization in order to ensure the necessary level of protection for individuals under the Regulation. not be put at risk.


VI. What protection measures do we apply?
We collect, process, and store your personal data in compliance with all legal requirements, applying appropriate technical and organizational security measures.

When you use our site https://www.agilepool.com/, we provide you with a high level of security by encrypting the connection between them and your browser and renew your SSL certificate in a timely manner. The information transmitted through such a connection is protected from unauthorized access and interception.

VII. How long do we store your personal data?
We store your personal data for the period necessary for the performance of the contract or the purposes for which the data were collected unless, by law or to protect our legitimate interests or your rights, a longer period of storage is required.

In determining the terms and criteria for storage of your personal data, we take into account our desire to provide you with high-quality services, as well as the normal development of our partnership.

When the personal data we collect is no longer needed for the purposes for which they were collected and the time limits for their storage have expired, we delete or destroy them in another appropriate manner.

VIII. What are your rights regarding your personal data?
You can ask us to provide you with access to your personal data processed by us, to correct or supplement them, to limit their processing, to receive them in machine-readable form, to object to their processing, to withdraw your consent to processing when your data has been collected on this basis, and to delete all data about you.

Part of your rights depends on the specific reason for processing your personal data. We will assist you in exercising them, we will consider your requests within the statutory period and we will respect them when they are admissible and there are grounds for it.

In the rare cases in which we cannot satisfy your requests within 1 (one) month, we may need to extend this period, but by no more than the permissible and maximum permitted period by law, and we will indicate the reasons for this.

You can exercise your rights by requesting us via the above-mentioned contact email on issues related to the processing of personal data.

In order to protect your rights and the rights of our other partners, customers, before we provide you with access to certain data or perform any other action at your request, we must verify the identity of the sender of the request. Therefore, we may ask you to provide us with additional information about you, to send your request signed with an electronic signature, or to take other reasonable measures, depending on the nature of the request, the data, and the context of their processing.

If you believe that your rights have been violated, you can contact us (via the above-mentioned contact e-mail address regarding issues related to the processing of personal data) in order to investigate the matter and take appropriate action in this regard.

You also have the right to apply to the Commission for Personal Data Protection (as a supervisory authority) and lodge a complaint with the Commission. More information about the supervisory body can be found here: https://www.cpdp.bg/.

IX. Update
In case of changes in the policies, procedures, and methods for collection and processing of personal data by us and in the measures we apply for their protection, we will inform you in a timely manner by revising and updating this privacy notice.

Date of the last update of the document: 17.11.2020